Działalność - Szkoła Chorych na Astmę

W czasie roku szkolnego zajęcia rehabilitacyjne dla chorych na astmę oskrzelową odbywają się w sali gimnastycznej SP 14 w Bydgoszczy w każdy wtorek i piątek od godziny 18.
Uczestnicy zajęć realizują program ćwiczeń pod opieką rehabilitanta poprawiające zdolność oddechową, oraz podnoszące ogólną sprawność fizyczną.

Chętni do udziału w zajęciach powinni swój udział uzgodnić z Prezesem Oddziału Panem Kazimierzem Kolandrem, tel. 605 329 147.