Zarząd Główny - Misja

Związek dla Zwalczania Astmy i innych Chorób Alergicznych, dzisiejsze Polskie Towarzystwo Zwalczania Chorób Alergicznych został utworzony w 1945 r. w Krakowie z inicjatywy pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego: profesora Mieczysława Obtułowicza - dr medycyny i magistra prawa oraz profesora Stefana Smolińskiego, chemika oraz grupy chorych i osób zainteresowanych narastającym problemem alergicznych chorób skóry, astmy i alergii pyłkowej w powojennej Polsce. Powstało ono jako drugie w Europie, po niemieckim stowarzyszeniu zwanym pierwotnie Heufieberbund von Helgoland (obecnie Deutscher Allergie- und Asthmabund – DAAB) - utworzonym w 1897 r.

Do najważniejszych kierunków działania Towarzystwa w chwili obecnej należą:

  • pomoc w rozwiązywaniu problemów chorych z alergią, ich dostępu do leków i leczenia specjalistycznego
  • rozwój oświaty zdrowotnej poprzez działalność wydawniczą i spotkania w ramach np. Dni Alergii
  • edukacja chorych i opracowywanie programu prewencji – pierwotnej i wtórnej
  • zwłaszcza wśród młodzieży szkolnej i osób zatrudnionych w zawodach o wysokim wskaźniku alergizacji
  • pomoc w rozwijaniu ruchu pielęgniarek alergologicznych, ich szkolenie, organizowanie sympozjów lekarsko-pielęgniarskich
  • wspieranie rozwoju interdyscyplinarnego poradnictwa i lecznictwa alergologicznego
  • starania o wprowadzanie programów alergologii interdyscyplinarnej do nauczania przed- i podyplomowego lekarzy i pielęgniarek
  • popieranie rozwoju klimatycznego leczenia chorób alergicznych tworzenie nowych oddziałów ich usamodzielnianie się i podejmowanie własnych akcji rozwiązujących problemy regionu.