Oddziały - Oddział BYDGOSZCZ

W dniach od 2 do16 czerwca 2013 roku trwał 34 Turnus Rehabilitacyjny organizowany przez Oddział Bydgoski PTZCA w Domu Wypoczynkowym "DUNA" w Jastarni. (Foto Ryszard Szczerban)

Przywitał nas klucz łabędzi

i Prezes Kazimierz Kolander

Uczestnicy z uwagą słuchają ustaleń związanych z pobytem

Tu Instruktorka grupy 1a Jola wraz z wiceprezesami: Botwidem i Tadziem

Kierownikiem turnusu jest od lat mgr Ewa Kitschke

Wybór zdjęć i komentarz Ryszard Szczerban (kliknij)