Informacje dla Alergików - Leczenie uzdrowiskowe

Leczenie uzdrowiskowe w Kopalni Soli Wieliczka – wolne miejsca na turnus od 20.08.2012

Uzdrowisko Kopalnia Soli Wieliczka podpisało umowę z Małopolskim Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację świadczeń w zakresie ambulatoryjnego leczenia uzdrowiskowego dla osób ze schorzeniami górnych i dolnych dróg oddechowych oraz schorzeniami alergicznymi. Pierwszy turnus rozpoczyna się 20 sierpnia 2012.

Chcąc uzyskać refundację terapii należy udać się do lekarza pierwszego kontaktu, bądź specjalisty, który wypisze skierowanie na leczenie uzdrowiskowe (sanatoryjne), następnie skierowanie to trzeba złożyć lub przesłać listem poleconym do Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, znajdującego się przy ul. Batorego 24 w Krakowie (kod pocztowy: 31-135); NFZ decyduje o przyznaniu miejsca na turnusie uzdrowiskowym i ustala termin rozpoczęcia leczenia – warto odnotować fakt, że z refundowanego leczenia uzdrowiskowego można korzystać niemal od zaraz, podczas gdy oczekiwanie na termin podziemnego turnusu rehabilitacyjnego wynosi ok. 1,5 roku.

Leczenie w trybie ambulatoryjnym trwa 18 dni zabiegowych i obejmuje zarówno dzienne, jak i nocne pobyty w Uzdrowisku Kopalnia Soli „Wieliczka”. W trakcie turnusu pacjent korzysta z programu leczenia uzdrowiskowego realizowanego w komfortowo urządzonej, solnej komorze „Stajni Gór Wschodnich”. Narodowy Fundusz Zdrowia w pełni finansuje koszty leczenia (nie pokrywa jednak kosztów zakwaterowania i wyżywienia).

Uzdrowisko Kopalnia Soli w Wieliczce jest pierwszym w Polsce podziemnym uzdrowiskiem, w którym pacjenci mogą korzystać z subterraneoterapii. To opracowana przez prof. Mieczysława Skulimowskiego w latach 50. XX wieku nowatorska metoda leczenia schorzeń dróg oddechowych.

Polega ona na poddaniu chorych działaniu bodźców fizycznych, chemicznych oraz biologicznych występujących wyłącznie pod ziemią. Stała temperatura, wilgotność, ciśnienie atmosferyczne, ruch i jonizacja powietrza składają się na unikatowy mikroklimat, który łagodzi objawy wielu chorób. Powietrze nasycone chlorkiem sodu jest wolne od bakterii, wirusów, zanieczyszczeń.