Oddziały - Oddział KRAKÓW

Towarzystwo Zwalczania Chorób Alergicznych, Oddział w Krakowie w dniu 28 maja 2011 r. Wybrało władze Oddziału:

Zarząd Oddziału

Prezes: dr med. Łukasz Kasper

Wiceprezesi: mgr Maria Lewicka- Jagodzińska

mgr Zofia Wróbel

lic Ewa Pacułt

Sekretarz: Anna Król

Skarbnik: mgr Małgorzata Paduszyńska

Członkowie: mgr Danuta Czekaj

Barbara Puzio

dr Krystyna Targosz

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca: dr Anna Gawor

Sekretarz: Gizela Grabowska

Członkowie: dr med. Antonina Mazurkiewicz

Delegatami na Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa zostały następujące osoby:

dr hab. med Bochenek Grażyna

mgr Czekaj Danuta

Dziwisz Piotr

dr Gawor Anna

Grabowska Gizela

dr med. Kasper Łukasz

Król Anna

mgr Lewicka- Jagodzińska Maria

dr med. Mazurkiewicz Antonina

Numrych Stanisława

lic Pacułt Ewa

mgr Paduszyńska Małgorzata

dr Porębski Grzegorz

Puzio Barbara

mgr Suda Marian

dr Targosz Krystyna

mgr Wróbel Zofia

Wolny Zjazd Delegatów Towarzystwa odbędzie się w październiku 2011 roku (szczegółowe informacje zostaną zamieszczone na naszej stronie informacyjnej).

„ W podręcznej biblioteczce”

"Wolontariat"
Odział PTZCA zaprasza osoby zainteresowane odbyciem praktyk zawodowych oraz do współpracy z wolontariatem.