Oddziały - Oddział BYDGOSZCZ

Wigilia w 2019 roku odbyła się 9 grudnia już 6. raz w restauracji Tobiasz w Bydgoszczy.

Spotkanie rozpoczęło zaśpiewanie dwóch kolęd, następnie Prezes Oddziału Kazimierz Kolander przywitał uczestników spotkania i poprosił o uczczenie minutą ciszy pamięć zmarłych dwóch koleżanek naszego oddziału. Później złożył życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia  i wzniósł toast z wszelką pomyślność w nowym 2020 Roku.

Po wieczerzy zgromadzeni obejrzeli film autorstwa Ryszarda Szczerbana z 40. Jubileuszowego Turnusu Rehabilitacyjnego, a kilka zasłużonych członków naszego oddziału otrzymało pendrajwy z filmami Romana Rulewskiego dokumentującymi 40. Turnusów Rehabilitacyjnych. Pozostali otrzymali płyty DVD nagrane przez Ryszarda Szczerbana z ww. filmami.

Prezes Oddziału Kazimierz Kolander omówił sprawy bieżące Oddziału - działalność na sali gimnastycznej, wyniki spotkań z profesorem Z Bartuzim, stan finansowy oddziału i zaprosił do wzięcia udziału w jubileuszowym 41. Turnusie Rehabilitacyjnym w Łebie w dniach 14-28 maja 2020 roku.

Po części oficjalnej rozpoczęło się Walne Zgromadzenie Członków. Prezes zaproponował prowadzenie Zgromadzenia przez Ryszarda Szczerbana - zebrani zatwierdzili wybór. Ryszard Szczerban zaproponował protokołowanie zgromadzenia koleżance Ewie Tkaczyk a Komisję Skrutacyjną w składzie: Krystna Bebyn i Wojciech Janus. Zaproponowane osoby przyjęły obowiązki a Zgromadzenie zatwierdziło wybór.

W dalszej kolejności Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Lilla Badura przedstawiła sprawozdanie z kontroli pracy Zarządu bez żadnych uwag i wniosła o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi - Zgromadzeni jednogłośnie wyrazili zgodę.

Zgromadzeni zaproponowali 7 osób do Zarządu i 3 osoby do Komisji Rewizyjnej. Wszystkie zaproponowane osoby wyraziły zgodę i w tajnym głosowaniu uzyskały mandat członkostwa, po czym nastąpiło ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Rewizyjnej  Na tym Walne Zgromadzenie Członków się zakończyło. Skład nowych władz Oddziału Bydgoskiego jest dostępny na tej stronie po lewej w Oddział BYDGOSZCZ / O nas / Władze.

Zapraszam do zdjęć z tego spotkania autorstwa Ryszarda Szczerbana.
UWAGA Po otwarciu zdjęć należy 2x kliknąć na 1. zdjęcie. Przycisk F11 włącza i wyłącza oglądanie na całą stronę. - oto one...

Administrator strony Ryszard Szczerban (kliknij)