Oddziały - Oddział BYDGOSZCZ

10 grudnia 2013 roku w Restauracji Tobiasz w Bydgoszczy miało miejsce Spotkanie Wigilijno-Noworoczne członków i sympatyków Oddziału Bydgoskiego PTZCA. W trakcie spotkania odbyło się Walne Zebranie Członków, na którym dokonano wyboru nowych władz Oddziału.
Zdjęcia Roman Rulewski. Wybór zdjęć i komentarz Ryszard Szczerban.


W wejściu przywitała nas Pani Skarbnik Irenka, jak zawsze skrupulatna w zbieraniu stosownych opłat.Uroczystość rozpoczął Prezes Kazimierz Kolander

składając w imieniu swoim i Zarządu samych radosnych chwil w okresie zbliżających się świąt i całym 2014 roku

Uczestnicy podzielili się opłatkiem


i wznieśli toast za pomyślność w 2014 roku

Po części oficjalnej przystąpiliśmy do Walnego Zgromadzenia Członków. Skarbnik Irena przedkłada listę obecności celem sprawdzenia kworum

Przewodniczącą obrad wybrano Panią Jadwigę Szczutkowską, która poprowadziła zgromadzenie bardzo sprawnie i rzeczowo

Prezes przedstawił krótkie sprawozdanie z okresu kadencji a Pani Lilianna Badura przedstawiła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

W głosowaniu jawnym Zarząd i Komisja Rewizyjna uzyskali absolutorium

Rozpoczęło się zgłaszanie kandydatów na członków zarządu

Rozpoczęła pracę komisja skrutacyjna i Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła krótką przerwę

Po minie Irenki widać, że wszystko się udało, mamy też nowe władze (zobacz w O nas/Władze na tej stronie). Czas do domu.

Administrator strony Ryszard Szczerban (kliknij)